• Or 1
 • Or 2
 • Or 3
 • Or 4
 • Or 5

Rombo Kenia

HEEFT UW STEUN NODIG!

Wij bieden kinderen in Kenia een toekomst. Wij doen er alles aan om projecten op te starten en voort te zetten, maar het kost allemaal geld. Help ons dit te blijven doen!

STEUN ONS

ONS WERK | GESCHIEDENIS

Geschiedenis
Agnes Walraven heeft eind jaren ’70 haar eerste stappen gezet in de dorpen Rombo en Loitokitok en is toen gegrepen door het land en haar mensen. Ze leerde allereerst de mensen in Rombo kennen en hoorde over de uitdagingen die zij dagelijks meemaakten.

Olifanten die de gewassen verwoesten en de scholen onveilig maakten. Het ontbreken van schoon drinkwater. Het ontbreken van een basisvorm van medische zorg. Zeer weinig kinderen die naar school mochten of konden.

Agnes kwam in gesprek met de toenmalige Nederlandse priester van Rombo, father George. Met hem bouwde zij een jarenlange persoonlijk band op, tot aan zijn dood. Zij beloofde steun en deed vele projecten met hem. Vanaf die dag heeft zij zich ingezet voor schoolgeld, waterprojecten, een ziekenhuis etc.

Later kwamen daar projecten in het nabij gelegen Loitokitok bij. Daar bouwde ze onder andere een werkplaats, hielp ze het 'gehandicapten-instituut' (kinderen met een handicap werden/ worden vaak afgestaan en zij vonden een plek bij de zusters op de katholieke compound).

Door de omvang van de projecten is in 2000 besloten het werk te formaliseren en een stichting op te richten.

Een greep uit de projecten vanaf 1978:

Rombo/ Loitokitok en omgeving:

 • Bouw van 7 waterputten Rombo en omgeving;
 • Bouw van hek om de meisjesschool in Rombo;
 • Bouw van 4 kleine lagere scholen in omgeving van Rombo;
 • 4 waterprojecten in Loitokitok;
 • Waterproject Elerai, Njukini, Olepolos;
 • Bouw van een werkplaats in Loitokitok;
 • Bouw van een cityhall in Rombo;
 • Bouw van een zonnenbloempers en installatie van maismolen in Rombo (mensen hoefden hierdoor niet meer naar Tanzania);
 • Sponsoring van vele families en hun kinderen met schoolgeld en uniformen;
 • Reparatie van het dak van het gehandicapten-instituut in Loitokitok.

Nairobi:

 • Bouw van de technische school in Nairobi;
 • Bouw van waterpomp installatie om waterpompen schoon te kunnen maken;
 • Verwijderen van asbest van de daken en klaslokalen;
 • Bouw van water opvangtanks om regenwater op te vangen;
 • Verschepen van vele containers met goederen;
 • Bouw van viertal extra klaslokalen;
 • Bouw van de kookschool;
 • Opzetten small business programs voor jong volwassenen.

pdfProject dak gehandicapten

pdfGeef vrouwen grond onder eigen voeten